Umhverfisstefna HHF

Umhverfissjónarmið skulu vera höfð að leiðarljósi í allri starfsemi HHF. Aðildafélög HHF eru hvött til að taka mið að umhverfissjónarmiðum í sínu starfi og samþætta umhverfisshugsun inn í dagleg störf, enda þarf starf félaganna að fara fram í sátt við náttúruna.

 

Umhverfissstefna HHF felur eftirfarandi í sér að:

  • Allir viðburðir á vegum HHF fari fram á eins umhverfisvænan hátt og kostur er. Mið skal tekið af umhverfissjónarmiðum ekki síður en félagslegum þáttum þegar staðsetning viðburða er ákvörðuð.
  • Stuðla að því að setja upp sorpflokkun þar sem starfsemi HHF og aðildarfélaga fer fram. Flokka úrgang eins vel og hægt er og auka endurvinnslumöguleika úrgangs sem til fellur.
  • Félagsmenn tileinki sér almenningssamgöngur þegar þess er kostur og kjósi frekar umhverfisvænan og heilsusamlegan ferðamáta á borð við að hjóla eða ganga þegar því verður komið við.
  • Samnýta bíla í ferðum á viðburði HHF og aðildarfélaga þess.
  • Aðildarfélög leggi sig fram við að auka umhverfisvitund félagsmanna sinna, meðal annars með aukinni útIvist og tómstundaiðkun í náttúrunni.
  • Hvetja félagsmenn að huga að sóun. Nýta skal betur matvæli og efni á hagkvæman hátt.
  • Velja umhverfisvænar rekstrarvörur og endurvinnanlegan varning ef um einnota vörur er að ræða.

Hvetja til umhverfissparandi aðgerða í rekstri á skrifstofum, svo sem með því að spara pappír og slökkva á ljósum og raftækjum þegar þau eru ekki í notkun.