Fræðslu- og forvarnarstefna HHF

Stefnuyfirlýsing:

Héraðssambandið Hrafna-Flóki stendur vörð um að fræðslu- og forvarnarstefna sé til, virk og virt innan aðildarfélaga sambandsins. Einstaklingar sem eru virkir í íþróttastarfi reiðir betur af í daglegu lífi, standa sig betur í námi og neyta síður skaðlegra efna. Neysla áfengis og annarra vímuefna og íþróttir fara ekki saman og hefur skaðleg áhrif á ímynd íþrótta sem og árangur.

HHF leggur áherslu á gagnkvæma virðingu í samskiptum allra þeirra aðila sem við koma hreyfingunni. HHF gerir vináttu og jákvæða uppbyggingu að markmiði en ekki leið að marki, þannig miðar HHF að því að styrkja einstaklinga ekki eingöngu til íþróttastarfs heldur skili þátttakan í starfinu sterkari einstaklingum með reynslu sem nýtist samfélaginu.

Stefnan eykur fagmennsku innan hreyfingarinnar á svæðinu og þar af leiðandi samfélagsins í heild.

Markmið:

 • Gagnkvæm virðing skal einkenna öll samskipti.
 • HHF hvetur til aukinnar menntunar þjálfara og annarra starfsmanna
 • HHF stuðlar að aukinni þekkingu aðila innan hreyfingarinnar með námskeiðshaldi og framboði á fyrirlestrum á sambandssvæðinu.
 • HHF stuðlar að og hvetur á jákvæðan hátt þátttöku einstaklinga í starfi sambandsins og aðildarfélaga þess.
 • HHF fagnar fjölbreytileika í framboði hreyfingar því þannig tryggjum við að sem flestir einstaklingar fái tækifæri til að stunda íþróttir og hreyfingu í samræmi við eigin þarfir, getu og áhuga.
 • HHF vinnur að því að auka þekkingu á skaðsemi vímuefna með eflingu á forvörnum hreyfingarinnar.
  • Stjórn og starfsfólk HHF og aðildarfélaga þess fræða iðkendur sína um áhrif áfengis, tóbaks og annarra skaðlegra efna á heilbrigði og árangur.
  • Útgefið efni inniheldur umfjöllun um skaðleg efni.
  • Neysla skaðlegra efna á ekki að eiga sér stað í tenglsum við íþróttastarf.
   • Sala slíkra efna er bönnuð við íþróttakeppni.
   • Neysla skaðlegra efna á lokahófum barna og unglinga er bönnuð.
   • Tóbaksnotkun, þar með talið rafrettur og munntóbak á íþróttasvæðum.
   • Áfengisauglýsingar á eða við íþróttasvæði.
  • Tekið skal á vanda tengdum skaðlegum efnum á vettvangi íþróttahreyfingarinnar samkvæmt viðbragðsáætlun HHF.
 • Einelti er ekki liðið innan starfs HHF og/eða aðildarfélaga þess. Það er mjög mikilvægt að öllum líði vel í leik og starfi og að sá grundvallarréttur, að fá að vera óáreittur, sé virtur. Því er mikilvægt að bregðast við málum sem upp kunna að koma í starfinu og leita allra leiða til að leysa úr því hratt og vel.
  • Einelti er, samkvæmt skilgreiningum Æskulýðsvettvangsins, endurtekin ótilhlýðileg og ámælisverð háttsemi, þ.e. athöfn eða hegðun sem er til þess fallin að niðurlægja, gera lítið úr, móðga, særa, mismuna eða ógna og valda vanlíðan hjá þeim sem hún beinist að.
  • Kynferðisleg áreitni og annað endurtekið andlegt, líkamlegt og stafrænt ofbeldi fellur hér undir. Hér er ekki átt við skoðanaágreining eða hagsmunaárekstur sem kann að koma upp í æskulýðs-og íþróttastarfi.
  • Einelti getur þrifist alls staðar þar sem samskipti eiga sér stað án tillits til aldurs fólks, vitsmunaþroska, efnahags, stéttar, stöðu eða búsetu. Einelti getur því komið upp hjá öllum aldursflokkum, bæði börnum og fullorðnum. Þá hefur einelti margar mismunandi birtingarmyndir og getur verið andlegt, líkamlegt og/ eða stafrænt.

Ef grunur um einelti vaknar skal það tilkynnt þjálfara og/eða formanni viðkomandi félags og unnið í samræmi við viðbragðsáætlun HHF. Smellið til að sjá viðbragðsáætlun HHF.